قیمت فروش زعفران در بازار

خرید زعفران تناژ و زعفران فله

ما عمده فروش زعفران هستیم. قیمت خرید زعفران تناژ چند است؟ زعفران فله و فروش تناژ زعفران عمده و خرید عمده زعفران و صادرات زعفران قاینات