قیمت انواع زعفران فله در تهران

قیمت زعفران برداشت امسال

قیمت زعفران برداشت امسال 12.870 میلیون . عمده فروشی زعفران خالص و لیست قیمت هر کیلو زعفران امسالی . خرید زعفران تازه و فروش زعفران امسالی