قیمت 1 کیلو زعفران در اروپا

1 گرم زعفران چند دلار است؟

1 گرم زعفران چند دلار است؟ قیمت زعفران در آبان . هر کیلو زعفران در اروپا 2800€ خرید اینترنتی زعفران . عمده فروشی و مرکز خرید زعفران در فرانسه